|
|
Công Lược Tính Phúc

Công Lược Tính Phúc

Thể loại : Ngôn Tình , Khoa Huyễn , Huyền Huyễn , Sắc , Xuyên Không
Tác giả :     Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  DĐ Lê Quý Đôn  Ngày cập nhật : 21-12-19   Đánh giá : 7/10 56

Thể loại: mau xuyên, hệ thống, công lược*

Mẫu Dao mang theo kí ức một đời làm ảnh hậu mà gặp tai nạn xuyên qua nhiều thế giới.

Nhiệm vụ mà hệ thống "tính phúc" mặc định cho cô chính là công lược mục tiêu, tình tiết của câu chuyện là chính, thịt thịt là phụ.

*Công lược: Công lược là gì? Từ này nói nhanh gọn thì nghĩa là "tiến công chiếm đóng". Hiện tại thì nghĩa của nó mở rộng một chút ra như sau: Khi nữ chính hoàn thành trò chơi yêu đương của mình và có good/happy ending thì có nghĩa là đã "công lược" hoàn thành. Bởi vì một số trò chơi tình yêu có độ khó cao, cần có bí tịch (hệ thống) hỗ trợ mới có thể tiến đến good/happy ending, cho nên quá trình độ hảo cảm tăng từ 0 (hoặc âm) cho đến GE/HE được gọi là quá trình "công lược/tiến công chiếm đóng". Từ này lúc đầu được dùng trong các game xã họi (như The Sims), sau đó được dùng luôn trong tiểu thuyết ngôn tình có tình tiết hệ thống.
Chương 1
Chương 2: Bác sĩ trúc mã (1)
Chương 3: Bác sĩ trúc mã (2)
Chương 4: Bác sĩ trúc mã (3)
Chương 5: Bác sĩ trúc mã (4)
Chương 6: Bác sĩ trúc mã (5)
Chương 7: Bác sĩ trúc mã (6)
Chương 8: Bác sĩ trúc mã (7-vẫn H nhẹ)
Chương 9: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 8
Chương 10: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 9
Chương 11: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 10
Chương 12: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 11
Chương 13: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 12
Chương 14: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 13
Chương 15: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 14
Chương 16: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 15
Chương 17: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 16
Chương 18: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 17
Chương 19: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 18
Chương 20: TG1 NT1 xe chấn cao H (thượng)
Chương 21: TG1 NT1 xe chấn cao H (hạ)
Chương 22: TG1 NT2 bảo bảo bán manh
Chương 23: TG1 NT3 bánh kem cao H
Chương 24: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 1
Chương 25: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 2
Chương 26: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 3
Chương 27: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 4
Chương 28: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 5
Chương 29: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 6
Chương 30: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 7
Chương 31: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 8
Chương 32: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 9
Chương 33: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 10
Chương 34: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 11
Chương 35: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 12
Chương 36: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 13
Chương 37: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 14
Chương 38: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 15
Chương 39: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 16
Chương 40: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 17
Chương 41: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 18
Chương 42: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 19
Chương 43: TG3 công lược quỷ súc lão công 1
Chương 44: TG3 công lược quỷ súc lão công 2
Chương 45: TG3 công lược quỷ súc lão công 3
Chương 46: TG3 công lược quỷ súc lão công 4
Chương 47: TG3 công lược quỷ súc lão công 5
Chương 48: TG3 công lược quỷ súc lão công 6
Chương 49: TG3 công lược quỷ súc lão công 7
Chương 50: TG3 công lược quỷ súc lão công 8
Chương 51: TG3 công lược quỷ súc lão công 9
Chương 52: TG3 công lược quỷ súc lão công 10
Chương 53: TG3 công lược quỷ súc lão công 11
Chương 54: TG3 công lược quỷ súc lão công 12
Chương 55: TG3 công lược quỷ súc lão công 13
Chương 56: TG3 công lược quỷ súc lão công 14
Chương 57: TG3 công lược quỷ súc lão công 15
Chương 58: TG3 ngoại truyện [thư phòng play - Fist]
Chương 59: TG3 ngoại truyện [thư phòng play-end]
Chương 60: TG4 công lược thảo căn tướng quân 1
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top