|
|
Nã Nhị Thập Nhất Tiên Giới

Nã Nhị Thập Nhất Tiên Giới

Thể loại : Tiên Hiệp , Dị Giới , Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Cổ Đại , Ngược , Khác
Tác giả :     Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  sưu tầm  Ngày cập nhật : 22-09-22   Đánh giá : 8/10 50

Tác giả: vietdreamer9x

Thể loại: đam mỹ, dị giới, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược...Giới thiệu:

Hắc bạch vốn chẳng tách bạch
Thiên ý vô định
Nhân ý tiền định

Ngũ hành kỳ đích
Kiến tạo nên Nã Nhị Thập Nhất
Hiển hách gia thế, trấn giữ bảo hộ bằng tiên thai long khí
Đại cục là cân bằng hay thống nhất
Hợp nhất hay phân lìa
Người không vì mình, trời tru đất diệt
Chương 1: Đường Khởi
Chương 2: Đường Khởi 2
Chương 3: Đường Khởi 3
Chương 4: Đường Khởi 4
Chương 5: Vũ Oán
Chương 6: Vũ Oán 2
Chương 7: Vũ Oán 3
Chương 8: Vũ Oán 4
Chương 9: Loạn Sơn
Chương 10: Loạn Sơn 2
Chương 11: Loạn Sơn 3
Chương 12: Loạn Sơn 4
Chương 13: Trạc Thế
Chương 14: Trạc Thế 2
Chương 15: Trạc Thế 3
Chương 16: Trạc Thế 4
Chương 17: Thiên Đồng
Chương 18: Thiên Đồng 2
Chương 19: Thiên Đồng 3
Chương 20: Thiên Đồng 4
Chương 20-2: Phiên Ngoại 1: Một ngày hè ở Thượng Căn
Chương 20-3: Phiên ngoại 2: Vô Nhân Tích
Chương 20-4: Phiên Ngoại 3: Nã Giới Truyền Kỳ
Chương 21: Nhật Dã
Chương 22: Nhật Dã 2
Chương 23: Nhật Dã 3
Chương 24: Nhật Dã 4
Chương 25: Viễn Ảnh
Chương 26: Viễn Ảnh 2
Chương 27: Viễn Ảnh 3
Chương 28: Viễn Ảnh 4
Chương 29: Ảm Minh 1
Chương 30: Ảm Minh 2
Chương 31: Ảm Minh 3
Chương 32: Ảm Minh 4
Chương 33: Kỳ Dương 1
Chương 34: Kỳ Dương 2
Chương 35: Kỳ Dương 3
Chương 36: Kỳ Dương 4
Chương 37: Hạ Cường
Chương 38: Hạ Cường 2
Chương 39: Hạ Cường 3
Chương 40: Hạ Cường 4
Chương 41: Nhất Đẳng
Chương 42: Nhất Đẳng 2
Chương 43: Nhất Đẳng 3
Chương 44: Nhất Đẳng 4
Chương 45: Dụ Chiêu
Chương 46: Dụ Chiêu 2
Chương 47: 47: Nhất Đẳng 4
Chương 48: 48: Dụ Chiêu
Chương 49: 49: Dụ Chiêu 2

Bình luận

Back to Top