Vị trí hiện tại: Trang chủ > Thiên Sư Lộ
|
|
Thiên Sư Lộ

Thiên Sư Lộ

Thể loại : Ngôn Tình , Đô Thị , Huyền Huyễn , Linh Dị , Thám Hiểm , Hài Hước , Khác
Tác giả :     Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  sưu tầm  Ngày cập nhật : 22-11-22   Đánh giá : 8/10 50

Tác giả: AD

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Giới thiệu:

- Sao bảo xem bói nghèo rớt mồng tơi? – Không hề, nhà lầu xe hơi dư sức.

Câu chuyện kể về Chu Nhất Long, một thanh niên mệnh yểu cưới được cô vợ thần bí, từ đó bước lên con đường làm bói toán đoán mệnh, xem phong thủy, trảm yêu trừ ma…
Chương 1: Kết Hôn
Chương 2: Kết Hôn 2
Chương 3: Kết Hôn 3
Chương 4: Cô Dâu
Chương 5: Cô Dâu 2
Chương 6: Cô Dâu 3
Chương 7: Tên Lừa Bịp
Chương 8: Tên Lừa Bịp 2
Chương 9: Tên Lừa Bịp 3
Chương 10: Nhập Học
Chương 11: Nhập Học 2
Chương 12: Nhập Học 3
Chương 13: Chuyện Cũ
Chương 14: Chuyện Cũ 2
Chương 15: Chuyện Cũ 3
Chương 16: Tóm Tóc
Chương 17: Tóm Tóc 2
Chương 18: Tướng Vượng Phu
Chương 19: Tướng Vượng Phu 2
Chương 20: Người Đẹp Băng Sơn
Chương 21: Người Đẹp Băng Sơn 2
Chương 22: Chiêu Hồn
Chương 23: Chiêu Hồn 2
Chương 24: Bản Tâm
Chương 25: Bản Tâm 2
Chương 26: Kiếm Món Hời
Chương 27: Kiếm Món Hời 2
Chương 28: Mặc Cả
Chương 29: Mặc Cả 2
Chương 30: Thất Đức
Chương 31: Thất Đức 2
Chương 32: Ra Mặt
Chương 33: Ra Mặt 2
Chương 34: Ra Mặt 3
Chương 35: Kết Thù
Chương 36: Kết Thù 2 ☯
Chương 37: Số Tiền Đầu Tiên ☯
Chương 38: Số Tiền Đầu Tiên 2 ☯
Chương 39: Từ Chối ☯
Chương 40: Từ Chối 2
Chương 41: Món Quà Lớn ☯
Chương 42: Món Quà Lớn 2 ☯
Chương 43: Cảm Khí ☯
Chương 44: Cảm Khí 2 ☯
Chương 45: Chiếc La Bàn Thần Bí ☯
Chương 46: Chiếc La Bàn Thần Bí 2 ☯
Chương 47: Mỹ Nhân Tâm Kế ☯
Chương 48: Mỹ Nhân Tâm Kế 2 ☯
Chương 49: Âm Tà Nhập Thể ☯
Chương 50: Âm Tà Nhập Thể 2 ☯

Bình luận

Back to Top