|
|

Chương 1-2: Những điều cần biết khi đọc Trùng Sinh Chi Nha Nội


Đây là chương tổng hợp những vấn đề cần biết khi đọc truyện, cũng là nơi để các bạn nêu thắc mắc khi đọc truyện bao gồm thuật ngữ, chức vụ trong truyện, cũng như tên tuổi nhân vật, nói chúng là đủ các vấn đề mà các bạn thấy chưa được rõ trong truyện. Bạn có thể lược qua chương này để đọc truyện trước, khi nào thắc mắc thì quay lại xem để hiểu rõ.

A. Tên nhân vật


Vũ Viện Viện:
Con gái của Vũ Thu Hàn tên là các bạn có thể đọc thấy trong các bản dịch hay dịch trước kia là Noãn Noãn, hoặc Ngu Ngu chính là cô ấy, về sau thống nhất sẽ là dịch là Vũ Viện Viện.
Nghiêm Minh
Là con trai của Nghiêm Ngọc Thành, đôi khi trọng truyện dịch bị dịch là Sán Minh.
Hà Mộng Doanh
Hồng nhan tri kỷ của Liễu Tuấn, đôi khi bị dịch thành Hà Mộng Oánh, thực ra mình thích cách dịch là Mộng Oánh hơn, vì "oánh" là trong suốt, còn cô em là Mộng Khiết, "khiết" trong tinh khiết.
Bành Thiếu Hùng
Huyện trưởng huyện Ninh Bắc, đôi khi hay bị viết thành Chương Thiếu Hùng.

B. Một số thuật ngữ


Phản hủ xướng liêm: 
Một thuật ngữ chính trị, có nghĩa là chống lại sự tha hóa hủ bại, đề cao liêm khiết chính trực. trong quá trình dịch mình sẽ để nguyên hán việt.

Khu khai phát: 
(khai thác và phát triển) do quốc vụ viện và chính phủ địa phương phê chuẩn thành lập một khu vực điểm nhấn để tăng thêm hình ảnh kinh tế kỹ thuật của một vùng. Các khu khai phát chia còn được chia ra làm nhiều khu như khu du lịch, khu cao tân … được hưởng chính sách ưu đãi của quốc gia. 

Chế độ phân thuế:
Trên cơ sở phân chia quyền hạn giữa quốc gia và địa phương kết hợp đặc tính các loại thuế, phân chia ra quyền quản lý thuế thu và thu nhập thuế giữa trung ương và địa phương, đồng thời có phương thức cơ chế quản lý dự toán hỗ trợ, để phù hợp với nguyên tắc kinh tế thị trường và yêu cầu lý luận tài chính công…abc, def.
Nói chung đây là một chế độ thuế linh hoạt, tăng giảm tỉ lệ chia chác giữa TW và địa phương để kích thích phát triển kinh tế hoặc kìm hãm không cho nơi nào đó phát triển quá nóng. 

Hoạt động chi giáo:
Chi viện cho giáo dục, một công tác hỗ trợ giáo dục tiểu học và quản lý giáo dục cho các vùng làng quê xa xôi lạc hậu., do đoàn thanh niên trung ương, bộ giáo dục, bộ tài chính, bộ nhân sự cùng thực hiện. Dựa theo phương thức công khai chiêu mộ, tự nguyện báo danh, tổ chức tuyển chọn và tập trung điều động. 

Đề lưu
khoản tiền bị giữ lại theo quy định trong tổng thu nhập để dùng vào việc khác. Khoảng những năm 80- 90, người nông dân ngoại trừ nộp thuế cho quốc gia, còn phải nộp một phần cho chính phủ địa phương làm thu nhập tài chính, đây là một loại thuế do chính phủ địa phương chi phối.

Thống trù: 

Là kế hoạch trù bị thống nhất, nói kỹ ra gồm có năm bước, thống nhất dự toán, thống nhất kế hoạch, thống nhất an bài, thống nhất chỉ huy, thống nhất quản lý.

Nhất ngôn đường:
Thời xưa trước cửa hàng treo tấm biển trên đó ghi ba chữ 'nhất ngôn đường', biểu thị không bán hai giá, giờ mang nghĩa nói lãnh đạo chuyên quyền độc đoán, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác.

C. Các đơn vị, ban ngành, cơ quanỦy ban giám sát quản lý chứng khoán TQ:
là một cơ cấu trực thuộc quốc vụ viện, là ban ngành chủ quản thị trường giao dịch chứng khoán toàn quốc, đảm bảo sự vận hành hợp pháp và trật tự của thị trường chứng khoán bằng quyền lực hành chính mà quốc vụ viện ban cho.
Gọi tắt ủy ban chứng giám. ( chứng giám hội)

Ủy ban cải cách quốc gia: 
Một bộ phận tạo thành quốc vụ viện, là cơ cấu chuyên môn tổng hợp nghiên cứu điều hòa và chỉ đạo cải cách hệ thống kinh tế.

Thể cải ủy:
Một bộ phận cấu thành quốc vụ viện, là cơ cấu chuyên môn mang tính tổng hợp điều hòa và chỉ đạo cải cách thể chế kinh tế. 

kỷ ủy:
Cơ quan giám sát kỷ luật trong nội bộ đảng, trực thuộc đảng.
Khẩu hiệu: ở đâu có đảng ủy ở đó có kỷ ủy.
Nhắc tới kỷ ủy thì nên nhắc tới 2 cơ quan khác có chức năng gần tương đương liên quan tới luật.
Viện kiểm soát: cơ quan giám sát pháp luật trực thuộc quốc gia.
Pháp viện(tòa án) : cơ quan xét xử và phán quyết vụ án thuộc quốc gia.
Về nguyên tắc các cơ quan này không liên quan tới nhau.
Đối với thành viên đảng vi phạm pháp luật, trước tiên là kỷ ủy điều tra, nếu có vấn đề quyết định "song quy" ( đại khái giam giữ trong cơ quan đảng quy định và trong thời gian địa điểm quy định phải khai báo vấn đề) , sau "song quy" căn cứ quyết định kỷ luật của đảng, rồi giao viện kiểm soát thẩm tra, tiếp theo cho pháp viện xét xử.

Các cấp bậc cán bộ hành chính:


Cấp bậc hành chính chủ yếu của TQ chia làm năm nhóm: đảng ủy, chính phủ, đại hội đại biểu nhân dân, chính hiệp, kỷ ủy.
Cơ quan hình chính chia làm 5 cấp : trung ương, tỉnh, thị, hương, trấn thường gọi quốc gia, bộ, ti, xử khoa.

Cán bộ cấp một: gọi là cán bộ chính cấp quốc gia.
Chủ tịch quân ủy trung ương, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng ( tổng lý quốc vụ viện国务院总理), chủ tịch chính hiệp toàn quốc, phó chủ tịch nước, phó thủ tướng thứ nhất (quốc vụ viện đệ nhất phó tổng lý国务院第一副总理), thư ký kỷ ủy trung ương, thường ủy bộ chính trị.

Cán bộ cấp hai: phó chức cấp quốc gia.
Thành viên bộ chính trị, thành viên ban thư ký ( thư ký xử ), phó ủy viên trường, phó thủ tướng, ủy viên quốc vụ, phó chủ tịch quân ủy, phó chủ tịch chánh hiệp, viện trường tòa án tối cao, kiểm sát trường viện kiểm sát tối cao…

Cán bộ cấp ba : cấp chính bộ, chính tỉnh ( chức vụ chính thức cấp tỉnh, bộ)
Bộ trường, tổ thư ký đảng bộ, bí thư tỉnh ủy, tỉnh trường, chủ nhâm đại biểu nhân dân tỉnh, chủ tịch chính hiệp tỉnh.

Cán bộ cấp bốn : cấp phó bộ, cấp phó tỉnh.
Như trên thôi đính chữ phó vào là xong.

Cán bộ cấp năm: Chính ti 正司, chính thính 正厅 ( gọi đầy đủ chính thức cấp ti, chính cấp cấp thính ) – cấp chính thính sẽ dịch là chính sở.

Bí thư thị ủy ( hình như một số bạn dịch thành ủy, nhưng mình thích dịch thị ủy), thị trưởng, chủ tịch chính hiệp, sở trưởng sở công an tỉnh ( hán việt thính trưởng thính công an tỉnh)

Cán bộ cấp sáu : phó ti, phó thính , như trên dịch là cấp phó sở.
Phó bí thư thị ủy, phó thị trưởng, phó chủ tịch chính hiệp, phó trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ( Hán việt phó bộ trưởng bộ tuyên truyền tỉnh)

Cán bộ cấp bảy : chính cấp cấp huyện, chính xử ( lúc đầu tớ định dịch khác, nhưng để chính xử cũng được, các bạn trước đã dịch thể, lười để thế luôn cho tiện)
Huyện trưởng, bí thư huyện ủy, các cục trưởng đơn vị cấp thị như cục trưởng cục công an, cục trưởng cục tư pháp…

Cán bộ cấp tám 
: phó cấp huyện, phó xử.
Như trên nhét thêm chữ phó.

Cán bộ cấp chín: chính khoa, cấp chính ở hương.
(Hương là xã, trong truyện mình sẽ để là hương, vì sao? Mình thích thế)
Hương trưởng, chủ nhiệm văn phòng, và các cục trưởng cấp huyện như cục trưởng cục công an huyện.

Cán bộ cấp mười: phó khoa, cấp phó ở hương.
Dưới nữa vẫn còn cơ, nhưng biết đến đây là đủ.

D. Những từ thường được viết tắt


Trung kỳ ủy : ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương.
Trung tổ : bộ tổ chức trung ương TQ.
Giáo ủy: Tên đầy đủ ủy ban giáo dục về sau Chu Dung Cơ (1998-2003) lên làm thủ tưởng đã đổi tên gọi là bộ giáo dục, tương ứng ở cấp tỉnh gọi là sở giáo dục, thị/huyện gọi là cục giáo dục. Lúc này năm 1993 nên vẫn gọi là giáo ủy.
Chi thư: bí thư chi bộ.
Quốc tư ủy: Ủy ban quản lý giám sát tài sản quốc hữu.
Quốc gia kế ủy: ủy ban kế hoạch quốc gia.

E.Chú thích lặt vặt.


Tử Sa : một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.
Tiểu thái muội:
Một danh từ xuất phát từ Đài Loan, vốn chỉ những cô gái nhảy thoát y, về sau nghĩa rộng ra nói những nữ sinh lưu manh, hoặc là những nữ sinh cập kè với đám lưu manh.

G. Chức vị của bộ máy chính quyền và Đảng ở các địa danh quen thuộc trong truyện
Tỉnh A
Vì bắt đầu từ đây Liễu Tuấn thực sự gây dựng sự nghiệp của mình, nên chúng ta sẽ ở lại tỉnh A rất rất lâu, nên mình liệt kê danh sách quan viên, mối quan hệ để mọi người dễ hình dung.
Một chức vụ có trên 1 cái tên thì người sau là người thanh thế cho người trước.

Cấp tỉnh.

Bí thư tỉnh ủy: Cận Tú Thật.
Tỉnh Trưởng : Hà Duyên An.
Trưởng phòng tổ chức: Hứa Chấn

Thành phố Ngọc Lan
13 vị thường ủy.
Thành phố Ngọc Lan – Quan chức.
1 Bí thư thảnh ủy: Đinh Ngọc Chu.
2 Thị trưởng Thôi Phúc Thành
3 Phó bí thư đảng ủy: Thái Tiên Phong. ( đôi khi viết là Lê Tiên Phong)
4 Bí thư kỷ ủy Điền Hoằng Chính
5 Phó thị trưởng thường vụ : Đỗ Văn Nhược
6 Trưởng phòng tổ chức Kim Lập Kỳ
7 Bí thư chính pháp ủy Mạnh Kế Lương
8 Trưởng phòng tuyên truyền Dương Nguyên Ích
9 Trưởng ban thống chiếA.n Yêu Hải Anh
10 Tư lệnh viên khu cảnh bị Thường Uy
11 Bí thư khu ủy khu Dương Xuyên - Hàn Kính Vũ
12 Bí thư khu ủy khu Trường Hà – Mr. Liễu
13 Thư ký trưởng Phùng Đào

Khu Trường Hà.
Chủ nhiệm ban quản lý: Sài Thiệu Cơ.
Phó bí thư phân quản công tác cán bộ: Tạ Thái
Phó bí thư kiêm bí thư kỷ ủy: Tư Mã Huy
Phó bí thư kiêm bí thư chính pháp ủy: Trì Cổ,
Trưởng phòng tổ chức: Thượng Càn Khôn
Trưởng phòng tuyên truyền : Lưu Hi
Phó chủ nhiệm ủy ban quản lý: Vương Tư Hiển
Thư ký trưởng: Ngụy Chính Quang
Chủ nhiệm văn phòng: Trịnh Linh Chi.

Giám đốc phòng nhà đất quản lý khu biệt thự thường ủy: Lỗ Thủ Nghiệp.

Công ty Trường Phong.
Phó giám đốc thường vụ: Chu Phi Dược.
Phó giám đốc chủ chủ quản sản xuất: Triệu Ngạn
Phó giám đốc chủ quản tài vụ: Chu Thiên Nguyên
Phó giám đốc chủ chủ quản hành chính hậu cận: Bối Nghĩa Nhân

 

Bình luận

Back to Top